U bent hier

Vrije Universiteit Amsterdam

De VU biedt 50 bacheloropleidingen aan. Een bachelor duurt drie jaar, daarna kun je een master volgen. De VU biedt bijna 100 masteropleidingen aan. Verdeeld over doorstroommasters, educatieve masters, niet-bekostigde masters en topmasters.

VU is verder kijken

Al sinds de oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. We vragen van onze studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu.

Vrijheid in verantwoordelijkheid: drie kernwaarden

De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie. De levensbeschouwelijke grondtoon van de VU uit zich in drie kernwaarden:

* verantwoordelijk
* open
* persoonlijk

De oprichting

Op 20 oktober 1880 werd de Vrije Universiteit door Abraham Kuyper opgericht als particuliere universiteit. Vier jaar eerder werd de Wet op het hoger onderwijs aangenomen. De oprichters van de VU vreesden dat de kerkelijke vakken binnen het universitaire theologieonderwijs door deze wet gevaar liepen. De Theologische faculteit was dan ook één van de drie eerste faculteiten van de nieuwe universiteit. Naast de godsdienstopleidingen kreeg de VU ook een faculteit Letteren en Rechtsgeleerdheid.

Groei en ontwikkeling

Een particuliere universiteit betekende ook een onafhankelijke financiering. Met hulp van een grote achterban die de Vrije Universiteit vooral met centen en stuivers in de bekende VU-busjes steunde, kon de universiteit aan een gestage groei werken.

In de jaren zestig van de vorige eeuw groeide de VU zo tot een middelgrote universiteit met een indrukwekkend scala faculteiten en een grote studentengroep. Dit leidde uiteindelijk opnieuw tot de noodzaak van verandering. De grote universiteit was niet langer op de traditionele wijze te financieren. In 1970 volgde de financiële gelijkschakeling aan andere Nederlandse universiteiten. De grote bestuurlijke invloed van de ‘Vereniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag’ nam af ten gunste van meer invloed van de overheid en de invoering van een gedemocratiseerde bestuursstructuur aansluitend op de wet universitaire bestuurshervorming (WUB) uit 1970.

Contact Vrije Universiteit Amsterdam

De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam

www.vu.nl

 

Lees ook

Abonneren op